Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Nấm sò trắng

Nấm sò trắng

Cà rốt

Cà rốt

Nấm rơm

Nấm rơm

Bắp cải

Bắp cải

Nấm Mộc nhĩ

Nấm Mộc nhĩ

Cà chua

Cà chua

Nấm đùi gà

Nấm đùi gà

Rau cải ngọt

Rau cải ngọt